Woningcorporaties

De woningcorporaties hebben van oudsher een zeer belangrijke functie in onze samenleving. Naast beheer en uitbreiding van het woningbestand dragen zij bij aan leefbare wijken en investeren zij in zorg en duurzaamheid. Het woningbestand en het maatschappelijk vastgoed wordt meestal verhuurd, of verkocht, maar ook andere constructies zijn mogelijk. Goede kennis van onder meer het Burgerlijk Wetboek, huurrecht en het BBSH zijn hierbij van groot belang.

bg_housing