Huurrecht

Alle huurrecht gerelateerde onderwerpen
Zowel bedrijfsruimte als woonruimte
Huur en zorg
Huur en franchise

Vastgoed

Koop en verkoop
Afgebroken onderhandelingen
Non-conformiteit en andere geschillen over (ver)koop
Appartementsrecht, VvE en CVvE
Erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal
Burenrecht
Verjaring
Overig vastgoed algemeen
bg_jurisdictions

Mark van Heeren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub) rechtsgebied geregistreerd: huurrecht bedrijfsruimte. Op grond van deze registratie is Mark verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.