Huurrecht

Alle huurrecht gerelateerde onderwerpen
Zowel bedrijfsruimte als woonruimte
Huur en zorg
Huur en franchise

Vastgoed

Koop en verkoop
Afgebroken onderhandelingen
Non-conformiteit en andere geschillen over (ver)koop
Appartementsrecht, VvE en CVvE
Erfpacht, erfdienstbaarheden, opstal
Burenrecht
Verjaring
Overig vastgoed algemeen
bg_jurisdictions